Declaració d' Accessibilitat

A Blas Criado Florit volem fer la nostra web https://www.menorcavela.com el més accessible possible conforme amb el Real Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, tot i que la nostra entitat no està obligada a complir aquests requisits per tractar-se d' una empresa privada.

La raó fonamental és que la nostra empresa sempre ha vetllat per garantir la igualtat i la no discriminació en l'accés al portal web de totes les persones que ens contacten, en particular el d'aquelles amb alguna discapacitat o amb dificultats en l'ús de les tecnologies digitals.

Per això el nostre lloc web s'ha dissenyat conforme als requisits mínims exigits per la normativa, però a més hem implantat un procés continu de manteniment i d'actualització que té en compte les demandes de totes les persones usuàries, buscant sempre que els nostres continguts siguin perceptibles, operables, comprensibles i robustos.

Aspectes tècnics i certificacions

El nostre lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors, així com per a les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024 en ordinadors de sobretaula.

A més, es pot accedir des de qualsevol dispositiu tablet i mòbil, estant optimitzat per a la seva visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i el navegador nadiu d'Android.

Hem procurat que els nostres continguts estiguin disponibles en diversos formats (pdf, xls), per assegurar la compatibilitat sempre que sigui possible, i comprovat que no existeixen hipervincles a pàgines o continguts fora de línia.

Aquest lloc web encara no és conforme amb el RD 1112/2018 o UNE, però estem treballant per complir els nivells que ens permetin aconseguir una certificació AA o AAA, per a la norma UNE 139803 i, per això, de les pautes d'accessibilitat de la WAI (Web Accessibility Initiative).

Aquesta declaració va ser preparada el 07 de juny de 2024.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació interna duta a terme per personal propi.

Darrera revisió de la declaració: 07 de juny de 2024.

Comunicacions, queixes i reclamacions

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Real Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d' accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l' accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

  • A través de la nostra web utilitzant el formulari al qual pot accedir des de aquí.